Stoppen met roken

Stoppen met roken: particulier en/of in bedrijven

Al jaren is bekend dat roken slecht is voor je gezondheid. Ook de overheid heeft stoppen met roken als speerpunt in het beleid staan. Als gevolg hiervan mag er sinds enige jaren niet meer in bedrijven en openbare ruimten gerookt worden en zijn de prijzen van rookwaren drastisch gestegen.

Toch lukt het niet iedereen om te stoppen.

Daar zijn verschillende redenen voor:

 • Innerlijk heb je nog veel twijfel of je wel of niet moet stoppen met roken.
 • Je bent afhankelijker van een sigaret dan je dacht en je kunt niet goed aangeven waarom.
 • Stoppen met roken is een extra probleem, naast andere problemen die je ervaart.
 • Je hebt nog niet de methode gevonden, die bij je past.

 

Roken is meer dan je denkt

Het stoppen met roken is een proces, net als het starten met roken. Wat je hebt aangeleerd moet je ook weer afleren. Bovendien is een verslaving zoals roken erg complex. Er zijn meestal meerdere factoren, die maken dat stoppen moeilijk is. Behalve dat roken een gewoonte is geworden, is het je levensstructuur geworden en een automatisme. Zo zijn er voor ieder persoonlijk nog meer factoren die je binden en afhankelijk maken van een sigaret. Hoe dan ook: je bent niet meer vrij.

 

Hulpmiddelen

Er zijn vele hulpmiddelen om te stoppen met roken, zoals nicotinepleisters, nicotinekauwgom, hypnose, acupunctuur en lasertherapie. Deze middelen zijn erg goed en ze werken dan ook prima bij een aantal mensen, maar het blijven slechts HULPmiddelen.

De kern van het stoppen met roken is dat jij als persoon moeten WILLEN stoppen, dat je het proces van stoppen aangaat en de valkuilen kent die er mee te maken hebben.

Slechts één hulpmiddel stijgt boven de rest uit, omdat het deze problematiek aanpakt en dat is de training ‘Pakje kans’ van STIVORO (Stichting voor Rookpreventie).

 

Pakje Kans training:

Pakje kans, de training van STIVORO, pakt de verschillende facetten van het stoppen met roken aan.

Dit gebeurt op de volgende wijze:

 • Je wordt begeleid over een langere periode, wat ondersteunt bij het volhouden van het niet roken.
 • Er worden meerdere bijeenkomsten gehouden, die aansluiten bij het proces waar je doorheen gaat.
 • Je wordt gestimuleerd om door zelfonderzoek te ontdekken welke facetten van het roken voor jou van belang zijn.
 • Je krijgt advies en diverse tips om te stoppen met roken.
 • De bijeenkomsten zijn in groepsverband om de vrijblijvendheid te verminderen. Bovendien heeft het gezamenlijk stoppen een positieve stimulerende werking.
 • Je leert een methode om naast het stoppen met roken ook andere problemen tegemoet te treden.

Een van de belangrijkste gevolgen van de training is – naast het stoppen met roken – het vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen.

Voor bedrijven ‘in compagnie’

Door STIVORO is een zevenstappenplan gemaakt om een structureel rookbeleid te ontwikkelen binnen uw bedrijf. Het blijkt dat veel bedrijven dit aanvankelijk een erg kostbare investering vinden. Echter het intergraal ontwikkelen hiervan en het investeren mèt het personeel blijkt een groter draagvlak te generen, wat de slagingskansen van dit beleid significant versterken en vergroten. Graag ondersteunt SHIN SHO uw bedrijf met het implementeren en onderhouden van dit beleid.

Een onderdeel van het rookbeleid is de training ‘Pakje Kans’. Deze kan te allen tijden door Cor verzorgt worden in uw bedrijf. Uw werknemers kunnen dus in een voor hen vertrouwde omgeving en met bekende mensen de training volgen. Een goede ruimte, de juiste tijd, overhead of beamer en flip-over, koffie en thee zijn de voornaamste randvoorwaarden. Dit alles in overleg en met de nodige flexibiliteit.

Een rokende werknemer kost u geld als gevolg van werktijdverlies en ziekte. Dat is vastgesteld uit onderzoeken. Voor het eenmalige bedrag wat een rokende werknemer u momenteel per jaar kost, kunt u een training inkopen die hetzelfde bedrag structureel jaarlijks als winst gaat opleveren. Slagen er dus meerderen, dan heeft u meer structurele winst.

Het stoppen met roken door de training ‘Pakje Kans’ heeft, net als de kring in het water wanneer je er een steen in gooit, een verstrekkend gevolg, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het blijkt dat naast de deelnemers aan de training ook partners, collega’s, vrienden e.d. stoppen met roken. Dit maakt duidelijk dat het organiseren van deze training ook een maatschappelijke functie heeft, iets waar moderne bedrijven steeds meer oog voor hebben. Zo levert zo’n training ook veel goodwill en uitstraling op voor het bedrijf, zowel intern als extern.

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 1 ½uur.

Voorbeelden van bedrijven/instellingen die u voor gingen: provincie limburg, gemeente maastricht, almelo, hengelo, schroeven fafriek Helmond, kogellagerfabriek, steenfabriek, papierfabriek Renkum, Gazelle, Ministerie van Landbouw, enkele scholen, GGD eindhoven, Jellinek, HP, Philips Nijmegen, zekenhuizen omgeving Arnhem, Electrobel, enkele verzorgingshuizen, fysiotherapie praktijken,

Voor particulieren

Momenteel zijn er bij SHIN SHO twee mogelijkheden om als particulier te stoppen met roken:

 • Je kunt de training volgen in een groep. Dat betekent dat er een groep geformeerd wordt, welke op een afgesproken dag en tijd bijeenkomt. De training bestaat uit 8 trainingsbijeenkomsten eenmaal in de veertien dagen met elke keer een thema.
  In deze bijeenkomsten vinden groepsgesprekken plaats, er worden oefeningen gedaan en je krijgt huiswerk mee om je voor te bereiden op de volgende bijeenkomst.
  N.B.: Je hoeft niet van te voren te stoppen met roken!!! Dit gebeurt begeleid tijdens de training. De training wordt meestal ge-organiseerd door de thuiszorg organisatie in uw omgeving.
 • Je kunt de training ook volgen als persoonlijk traject. Hierbij kun je elk moment starten en worden er persoonlijke afspraken gemaakt over de begeleiding/ondersteuning. Er is een introductiegesprek van een half uur, 9 maal een kwartier ondersteuningsgesprek en als afsluiting een evaluatiegesprek van een half uur. Je wordt gecoached door middel van gesprekken (telefonisch of persoonlijk), er worden oefeningen aangereikt en je krijgt huiswerk op om je voor te bereiden op de komende week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *